Posts

رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار (120 صفحه ورد)

رساله تالار شهر با رویکرد معماری پایدار یکی دیگر از موضوعاتی است دانشجویان معماری آن را به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد معماری انتخاب می‌کنند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد تالار شهر با رویکرد معماری پایدار در قالب 120 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/master-thesis-of-city-hall-with-sustainable-architecture-approach/

رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک (141 صفحه ورد)

رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک یکی از نادرترین موضوعاتی است در بحث اماکن توریستی، توسط دانشجویان معماری به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله ارشد دهکده گردشگری با رویکرد معماری اکولوژیک در قالب 141 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/master-thesis-of-tourist-village-with-ecologic-architecture-approach/

رساله بیمارستان قلب و عروق (239 صفحه ورد)

رساله بیمارستان قلب و عروق یکی از معدود مواردی است که در بحث مراکز درمانی توسط دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله بیمارستان قلب و عروق در قالب 239 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/architectural-thesis-of-cardiology-hospital/

رساله طراحی دانشکده پزشکی (234 صفحه ورد)

رساله دانشکده پزشکی نیز همانند رساله دانشکده معماری یکی از موضوعاتی است که دانشجویان معماری به عنوان موضوع رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌کنند. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی دانشکده پزشکی در قالب 234 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/architectural-thesis-of-medical-school/

پاورپوینت عرفان در معماری

عرفان یکی از مباحثی است که برخلاف زادگاه شرقی خود، توانست ظرف مدت کوتاهی جهان را درنوردد و تاثیر خود را بر بسیاری از حوزه‌ها، به ویژه معماری، بگذارد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پاورپوینت عرفان در معماری در قالب 111 اسلاید می‌پردازیم.https://disamag.com/mysticism-in-architecture-powerpoint/

رساله طراحی رصدخانه (152 صفحه ورد)

رساله رصدخانه را می‌توان یکی از موضوعاتی نادری به حساب آورد که از سوی دانشجویان معماری به عنوان رساله کارشناسی معماری انتخاب می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی رصدخانه در قالب 152 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/architectural-thesis-of-observatory/

رساله طراحی بانک (128 صفحه ورد)

تدوین رساله طراحی بانک توسط دانشجویان کارشناسی معماری به عنوان یکی از اجزای اصلی پروژه کامل بانک به سبب برخی پیچیدگی‌ها، با دشواری‌های بسیاری همراه است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه رساله طراحی بانک در قالب 128 صفحه ورد می‌پردازیم.https://disamag.com/architectural-thesis-of-bank/