Posts

پروژه کامل برج مسکونی ۱۲۰ واحدی (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه برج مسکونی ۱۲۰ واحدی توسط برخی از اساتید طی طرح‌های ۵ گانه معماری از دانشجویان این رشته درخواست می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه کامل برج مسکونی ۱۲۰ واحدی در قالب فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.https://is.gd/1t1mgh

پروژه کامل کلینیک دندانپزشکی (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کلینیک دندانپزشکی یکی دیگر از مواردی است که توسط برخی از اساتید معماری بر عهده دانشجویان این رشته گذاشته می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه کامل کلینیک دندانپزشکی در قالب فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.https://is.gd/Y8gIoY

پروژه کامل مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار (اتوکد، رندر، پوستر، PSD، رساله و پاورپوینت)

پروژه کامل مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار من جمله اصلی‌ترین مواردی است که طی سال‌های اخیر توسط اساتید معماری به دانشجویان محول می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه مجتمع فرهنگی با رویکرد معماری پایدار در قالب فایل اتوکدی، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.https://is.gd/Q93Mkb

پروژه کامل ترمینال مسافربری (فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه ترمینال مسافربری انتخاب بسیاری از دانشجویان معماری در پایان مقطع کارشناسی معماری و پس از گذراندن طرح‌های ۵ گانه آن است. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه کامل ترمینال مسافربری در قالب فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.
ترم

https://is.gd/VICD7n

پروژه کامل سالن ورزشی (اتوکد، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD)

پروژه سالن ورزشی من جمله مواردی محسوب می‌گردد که توسط برخی از اساتید معماری بر عهده دانشجویان این رشته گذاشته می‌شود. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه کامل سالن ورزشی در قالب فایل اتوکدی، تری دی مکس، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.

سالن ورزشی:https://is.gd/wqmPim

پروژه فرودگاه (فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل فرودگاه من جمله مواردی است که به کرات توسط دانشجویان بسیاری به عنوان پروژه معماری طراحی می‌گردد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه فرودگاه در قالب فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش می‌پردازیم.https://is.gd/r5JLXy

پروژه استادیوم فوتبال (اتوکد، رویت، رندر، پوستر و PSD)

پروژه کامل استادیوم فوتبال در زمره مواردی قرار دارد که تنها توسط برخی از دانشجویان معماری پرکار و توانا طراحی می‌گردد. بنابرین در این مطلب از فروشگاه معماری دیسامگ، به ارائه پروژه استادیوم فوتبال در قالب فایل اتوکدی، رویت، رندر، پوستر و PSD لایه باز (قابل ویرایش) می‌پردازیم.https://is.gd/e2iZXC